Challonge premier badge
Challonge Premier

Föreningens namn är Västerås Fighting Game Club (förkortas VFGC). Föreningen har sitt säte i Västerås, Västmanland. Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende. Föreningens syfte är att anordna spelträffar och turneringar i Västerås, samt att anordna samåkning och grupporganisering till spelevenemang utanför Västerås. Föreningen ska även verka för att främja e-sportsintresset hos människor av alla åldrar och bakgrund. Föreningen arbetar med likabehandling, för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den.(edited)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Medlem) Medlem blir den som har anmält medlemskap till föreningen och betalat eventuell medlemsavgift. Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en medlemsavgift. Om det finns en medlemsavgift, måste den vara betald för att en person ska räknas som medlem. Medlemskapet gäller till och med att den betalda perioden utgår, perioderna är från 1 Januari till 30 Juni, samt från 1 Juli till 31 December. Om en betalning sker under de två månaderna som avslutar en period förlängs medlemskapet till följande periodens slut. Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på Föreningsmöte och kunna väljas till styrelse eller valberedning. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt. Medlemskapet gäller tills dess att nästa betalda period utgår. En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det till föreningens styrelse. Då räknas inte personen som medlem längre. En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa föreningsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på föreningsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och föreningsmötet kan häva uteslutning och avstängning. Medlemmar som skadar föreningens anseende eller motarbetar dess syfte kan uteslutas av styrelsen med omedelbar verkan. Uteslutandet av medlemmen innebär att medlemmen kan nekas tillträde till evenemang anordnade av föreningen. Medlemmen har rätt att delta på nästa föreningsmöte och rösta om sitt uteslutande. Om beslut om uteslutning ska ske på ett föreningsmöte måste medlemmen i fråga ha blivit förvarnad minst 14 dagar i förväg.

Tournaments